Biela pastelka

Zbierka Biela pastelka

Sme veľmi radi, že sme sa tento rok mohli zapojiť do zbierky Biela pastelka s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od 2.9.2021 do 30.9.2021.

Pripojili sme sa k dobrovoľníkom z celého Slovenska a našou pomocou prispejeme k realizácii verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej výnos je určený na podporu ľudí nevidiacich a slabozrakých. Zbierka je registrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2020-032857.

Zopár faktov o zbierke

Tohto roku sa realizuje už 20. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). ÚNSS je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia.

Na dofinancovanie aktivít či realizáciu bezplatnej pomoci nevidiacim a slabozrakým slúži práve verejná zbierka Biela pastelka, ktorá pomáha napríklad pri:

  • výučbe Braillovho písma,
  • nácviku chôdze s bielou palicou,
  • kurzoch práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami,
  • nácviku sebaobslužných činností (varenie, upratovanie a osobná hygiena),
  • obhajovaní záujmov a práv ľudí nevidiacich a slabozrakých,
  • špecializovanom sociálnom poradenstve – pomoc pri vyrovnávaní sa s postihnutím, poradenstvo v oblasti zamestnávania či komunikovania s úradmi a pod.

Zbierka patrí k desiatim najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Biela pastelka funguje celoročne, ale s dôrazom na hlavný zbierkový deň 24.9.2021, kedy bývajú dobrovoľníci v uliciach a získavajú dobrovoľné príspevky do prenosných pokladničiek Bielej pastelky. My budeme pomáhať prostredníctvom tzv. stacionárnej pokladničky umiestnenej na pultoch našich všetkých predajní na Slovensku po celý september.

Ďakujeme, že vám záleží spolu s nami na pomoci ľuďom nevidiacim a slabozrakým.  Aj vďaka Vám môže písať Biela pastelka krajší príbeh v ich životoch…

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *